onderhoud van deuren

Wanneer u een Bruynzeel deur heeft geplaatst in uw interieur of aan de buitenkant, dan wilt u uw deur zo lang mogelijk mooi te houden. Hieronder volgen een aantal adviezen om uw deur langer mooi te houden.

Onderhoud Binnendeuren

 • Vervuiling op de deur verwijderen met een zachte doek en een reinigingsmiddel verdund met water.
 • Het gebruik van geconcentreerde middelen wordt afgeraden omdat dit de lak kan aantasten.
 • Is de vervuiling op de deur van dien aard, dat toch een onverdund middel gebruikt moet worden, adviseren we om direct daarna de deur te reinigen met schoon water en na te drogen.
 • Schuurmiddelen worden afgeraden omdat deze de lak kunnen aantasten.
 • Pen, potlood of viltstiftstrepen kunnen verwijderd worden met gom.
 • Glasdelen in de deur of glazen deuren kunnen makkelijk gereinigd worden met een vochtige doek en glasreiniger. Hierna de deur en/of glas droogwrijven.


bewerken deuren

Het is belangrijk uw buitendeur op een juiste manier te behandelen. Wij adviseren u daarom de deuren niet te schilderen in de volle zon, bij een temperatuur lager dan 7C of bij een hoge luchtvochtigheid (> 85%). Bij het schilderen van de buitendeur is het belangrijk de instructies op de verpakking van de verf goed te volgen. De deuren kunnen het beste geschuurd worden met schuurpapier nummer 240. Vervolgens dient u de deuren stofvrij te maken. De deuren moeten minimaal 2-3 keer onverdund worden afgelakt. Je dient tussen de lakbeurten minimaal 24 uur droogtijd aan te houden. Tussen de lakbeurten is het belangrijk te schuren. Wij adviseren u om de paneelranden af te kitten met een overschilderbare kit. Hiermee verleng je de levensduur van jouw deur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

De deuren dienen op het werk passend gemaakt te worden. Direct hierna moeten de bewerkte vlakken voorzien worden van een basisbescherming. Belangrijk is de onder- en bovenkant te voorzien van een extra laag. Dit geldt overigens ook voor brievensleuven, slotgaten, scharnieren en dergelijke.

Onderhoud

U moet jaarlijks de verflaag en het beglazingssysteem van de deur te controleren en indien nodig bij te werken.Tevens adviseren wij u om uiterst voorzichtig met onderstaande RAL-kleuren om te gaan.

 • Rood: RAL 3005,3007
 • Roodblauw: RAL 4004,4007
 • Blauw: RAL 5003,5004,5008,5011,5013,5020
 • Groen: RAL 6006,6007,6008,6010,6014,6015,6022
 • Grijs: RAL 7010,7011,7012,7013,7015,7016,7021,7022,7024,7026
 • Bruin: RAL 8017,8022
 • Zwart: RAL 9004,9005,9011,9017


Transport en opslag

Controleer bij levering of de deur, het glas en eventueel het beslag eventuele transport-schade of zichtbare gebreken vertonen. Bij aflevering van de deur aan je adres moet je de schade vermelden op de vrachtbrief alvorens je deze ondertekent. Neem direct contact op met de dealer. De deuren dienen bij transport afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund, dat geen toelaatbare vervormingen kunnen optreden.
Dit geldt ook voor opslag in een ruimte waarin de deuren zijn opgeslagen, deze ruimte dient voldoende te zijn geventileerd. In die gevallen waar de deuren buiten anderszins worden opgeslagen, moeten de deuren verticaal zijn geplaatst zodanig, dat zij gevrijwaard zijn van optrekkend grondvocht, afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke zijn beschermd en dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. Het verdient de aanbeveling de deuren zo laat mogelijk in de bouwfase aan te brengen.

Deur authentiek
Modern interieur
Printdeur